O nás

ZO ČSV Nivnice sdružuje včelaře z obcí Nivnice, Dolního Němčí, Horního Němčí a Slavkova. Oblast, ve které nivnická organizace působí je na samém jihovýchodě Moravského Slovácka v podhůří Bílých Karpat s nejvyšší horou Velká Javořina. Snůškové podmínky nepatří k těm nejlepším. Včelaři z obcí Nivnice a Dolního Němčí kde je krajina bez lesů jsou zcela odkázáni na zemědělské podniky, které se věnují intenzivnímu zemědělství. V obcích Horní Němčí a Slavkov mají smíšené snůškové podmínky a tak včely mají rozloženou snůšku do delšího údobí.

Včelaři z uvedených obcí jsou organizováni v Českém svazu včelařů. Jedná se pouze o fyzické osoby. Právnické osoby zde nevčelaří.

Včelařské organizace jsou součástí neziskového sektoru, který není orientován podnikatelsky, tzn., že neslouží k účelu soukromého zisku. Vyšší než nezbytné příjmy slouží ke krytí vlastních nákladů, ty však nejsou pro soukromý prospěch členů, ale jsou využívány pro celkový celospolečenský (veřejný) prospěch.

Včelařství nevytváří hodnoty jen včelařům. Daleko větší význam má pro ekonomiku zemědělského sektoru a má celospolečenský význam v podobě opylování kulturních i planě rostoucích rostlin. Spoluobčanům přispívá formou opylování jejich zahrádek. Nepřímá produkce včel je mnohonásobně vyšší než hodnota přímých včelích produktů. Právě tento význam bývá společností mnohdy přehlížen a nedoceněn.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *