Oznámení vyšetření MVP

Při vyšetření zimní měli, byl zachycen v katastru obce Nivnice pozitivní nález moru včelího plodu. Následovat bude, ve smyslu veterinárního zákona a nařízení SVS Zlínského kraje, klinické vyšetření, odběr vzorků plodu na pozitivním stanovišti a jejich laboratorní vyšetření. Na základě výsledků vyšetření bude stanoven další postup.


Výskyt nákazy MVP – celková mapa ČR (odkaz)

Výsledky vyšetření zimní měli

Výsledky vyšetření zimní měli na varroázu na všech stanovištích odpovídají předepsanému předpisu v průměru do max.  1-3 roztoči na 1 včelstvo.

Není tudíž nutné přijímat zvláštní opatření ani provádět předjarní ošetření včelstev.

Přesto vyzýváme včelaře, aby v průběhu roku sledovali vývoj zdravotního stavu včelstev a prováděli nezbytná doporučená zdravotní opatření.

Výsledky na mor včelího plodu jsme doposud neobdrželi.