Upozornění pro včelaře

Hlášení včelstev na zazimování

Pro poskytnutí státní dotace 1.D v roce 2016 je bezpodmínečně nutné, aby každý včelař podal řádně vyplněné žádosti, které jsou zveřejněny v časopise Včelařství 8/2016. Tyto žádosti odevzdejte jednateli (přespolní přes své důvěrníky) Konečný termín je 14. září 2016, datum podání žádosti nesmí být staršího data. V případě nejasnosti se obracejte na jednatele.

Registrace stanovišť a včel

Obdrželi jste od ČESKOMORAVSKÉ SPOLEČNOSTI CHOVATELŮ dopis s žádostí o upřesnění stanovišť a počtu chovaných včelstev. V rámci úspory nákladů na poštovné, stejně jako v minulém roce, vás žádáme, abyste dotazníky po řádném vyplnění odevzdali svým důvěrníkům nebo jednateli ZO. Bude provedena jejich kontrola a následně budou společně odeslány do Hradišťka pod Medníkem.

Pozvánka na přednášku

ZO ČSV Nivnice zve včelaře, nejen ze své organizace, na přednášku včelařského odborníka Ing. Františka Texla.

Téma přednášky: Racionalizace chovu včel

Přednáška se uskuteční v neděli 18. září 2016 ve 14.oo hod. v kinosále v Nivnici, náměstí Míru 176 (u kostela).

Zveme všechny včelaře, kteří mají zájem se dovědět o novinkách oboru včelařství.