Den Země u včelařů v Lipinách

Po loňské včelařské průpravě v areálu školy se letos děti ZŠ Horní Němčí se svými učiteli vypravili na včelařskou základnu ZO ČSV Nivnice, která se nachází v Lipinách nedaleko Nivnice.

Od školy mezi poli, po loukách i lesem jsou to 4 kilometry tam a totéž zpátky. Pro některé dnešní děti docela dost. Ale děcka z horněmčanské školy mají tohle všechno za humny, takže kdo chce, je kdykoliv a hned v přírodě. Samozřejmě škola je v tomto podporuje.

K této významné akci si škola vybrala pondělí 30. dubna, kdy mnohé školy měly ředitelské volno, protože následoval svátek 1. květen.

Již kolem deváté hodiny se pestrobarevný had štěbetajících dětí přiblížil k Lipinám. Zde na ně již čekal včelař pan Břetislav Lebloch, známý z loňské včelařské akce ve škole. Nejprve si všichni společně udělali malé opakování a doplnili si zapomenuté informace. Pak po třídách vyfasovali ochranné klobouky, kukly a někteří i obleky a šli se podívat, jak že to v tom úlu vypadá, a hlavně, jak to všechno funguje naživo. Byl to pro všechny zúčastněné ohromný zážitek, mohli si dokonce namočit svůj prst do čerstvé sladiny. Zážitek u včel si nenechali ujít ani učitelé.

Opodál byl připravený oheň k opékání špekáčků, také prostor ke hře s míčem byl k dispozici.

Před odchodem zpět do školy musel každý říct, co si o včelách a jejich životě zapamatoval. Potěšilo nás, že děti dokážou včely správně zařadit, umí popsat jejich tělo, ví, co má která včela v úlu za práci a uvědomují si, jak jsou pro nás včely důležité kvůli opylování.

Za to, že jsme mohli s dětmi prožít tento krásný den vděčíme i velmi dobré spolupráci se ZO ČSV Nivnice.

Fotoalbum z akce:

Den Země v ZŠ Horní Němčí

V pátek 28. dubna jsme v naší škole v Horním Němčí oslavili Den Země. Přišel mezi nás včelař pan Lebloch. Celé dopoledne jsme neměli čas na nudu.

Nejprve jsme vyslechli zajímavou přednášku o životě včel a také včelařů. Dozvěděli jsme se, co všechno musí udělat k dobrému soužití se včelami. Pan Lebloch nám ukázal všechny pomůcky, které používá při práci ve včelstvech. Viděli jsme celý úl, ochranný oděv, klobouk, rukavice, kuřák, rozpěrák, smeták, rámky, mezistěny, souše, oplodňáček a také spoustu knih a fotografií ze života včel a včelaře. Dozvěděli jsme se také zajímavosti z historie včelaření a rovněž informace o včelách samotářkách. Děti zaujaly informace o významu včel při opylování rostlin.

A tak potom s obdivem v následující prezentaci shlédli spoustu obrázků se včelou na květu. Velmi zaujala krátká videa o chovu matek, o získávání vosku, o chovu včel na farmách, o chovu čmeláků a další.

Výborným zpestřením byla zajímavá hra Hledání stanovišť. Před zahájením hry jsme se dozvěděli, že každému místu, kde jsou umístěna včelstva, je přiděleno číslo stanoviště. A stanoviště v naší hře měla čísla šesti až devíticiferná. Nebylo vůbec jednoduché nalézt takové stanoviště, zapamatovat si číslo a nahlásit ho v evidenci.

Nejlepší hráči byli odměněni.

Potom děti zaznamenaly své dojmy a zážitky z prožitého dne formou básniček, vyprávění nebo nakreslených obrázků.

Na úplný závěr se žáci dostavili ke včelařskému učiteli a museli správně odpovědět aspoň na jednu otázku. Všichni dostali upomínkovou kartičku na tento den a mohli si ochutnat med od včel z okolí naší školy.

___

Sbírka básní o včelách

Fotoalbum z akce