Výsledky vyšetření měli

Dne 19.6.2015 jsme obdrželi ze Statního veterinárnho ústavu Olomouc výsledky vyšetření směsných vzorků měli – pro obec Nivnice – na mor včelího plodu u všech vzorků s negativním výsledkem.

Přesto vyzýváme včelaře ke sledování zdravotního stavu včelstev, dodržování Veterinárního zákona, nařízení SVS a zákazu přesunu včel mimo ochranné pásmo katastru.

Nivnický katastr v ochranném pásmu

Státní veterinární správa (SVS) pro Zlínský kraj vydala nařízení o mimořádných veterinárních opatřeních. Nivnický katastr byl zařazen do ochranného pásma kolem obce Šumice kvůli nákaze moru včelího plodu.

Nařízení SVS viz přiložený sobor zahrnuje tyto články:

  1. Úvodní ustanovení
  2. Zřízení ochranných pásem
  3. Opatření v ochranném pásmu
  4. Opatření na celém území Zlínského kraje
  5. Poučení o nákaze
  6. Sankce
  7. Společná a závěrečná ustanovení

Příloha:  2015 038050 Nařízení SVS OP MVP Šumice

Odkaz:  Celková mapa nákazy moru včelího plodu (SVS ČR)