Výsledky vyšetření zimní měli 2020

Z výsledků vyšetření zimní měli je možno konstatovat, že vyšetření na varroázu je na uspokojující úrovni.

Včelaři, kteří mají vyšší počet roztočů než 3 na včelstvo, mají povinnost provést ošetření včelstev nátěrem plodu M1 s následnou fumigací. Ošetření je nutné provést nejpozději do 15. dubna. Včelaři s povinností jarního ošetření na to byli upozorněni. Ostatních se to netýká.

U vyšetření na mor včelího plodu zatím výsledky nejsou známé.

Pozvánka na Výroční členskou schůzi organizace

Výbor ZO ČSV v Nivnici Vás zve na Výroční členskou schůzi organizace, která se koná v neděli 5. února 2017 v 9,30 hod. ve Společenském domě Beseda.

Na schůzi bude proveden sběr zimní měli. Měl musí být suchá, bez příměsí, v kelímku (od jogurtu) – obrázek vlevo, uzavřena plátnem (pozor!!! v žádném případě ne obvazem, aby se nesypala) a zajištěna gumičkou. V letošním roce odevzdáváme měl pouze na varroázu. 1 směsný vzorek ze stanoviště. Včelaři, kteří počítají s přesunem včelstev mimo katastr, jsou povinni nechat vyšetřit včelstva na mor včelího plodu. Jeden vzorek smí obsahovat měl max. od 25 včelstev.

Na schůzi bude také provedena objednávka léků pro léčení proti varroáze v průběhu roku a objednávka ošetření v zimním období 2017. Objednávku v dolní části pozvánky vyplňte a odevzdejte při prezenci na výroční schůzi. Případné nejasnosti na požádání sdělí jednatel ZO Karel Hladiš.

Bradáč Miroslav, předseda
Hladiš Karel, jednatel