Den Země v ZŠ Horní Němčí

V pátek 28. dubna jsme v naší škole v Horním Němčí oslavili Den Země. Přišel mezi nás včelař pan Lebloch. Celé dopoledne jsme neměli čas na nudu.

Nejprve jsme vyslechli zajímavou přednášku o životě včel a také včelařů. Dozvěděli jsme se, co všechno musí udělat k dobrému soužití se včelami. Pan Lebloch nám ukázal všechny pomůcky, které používá při práci ve včelstvech. Viděli jsme celý úl, ochranný oděv, klobouk, rukavice, kuřák, rozpěrák, smeták, rámky, mezistěny, souše, oplodňáček a také spoustu knih a fotografií ze života včel a včelaře. Dozvěděli jsme se také zajímavosti z historie včelaření a rovněž informace o včelách samotářkách. Děti zaujaly informace o významu včel při opylování rostlin.

A tak potom s obdivem v následující prezentaci shlédli spoustu obrázků se včelou na květu. Velmi zaujala krátká videa o chovu matek, o získávání vosku, o chovu včel na farmách, o chovu čmeláků a další.

Výborným zpestřením byla zajímavá hra Hledání stanovišť. Před zahájením hry jsme se dozvěděli, že každému místu, kde jsou umístěna včelstva, je přiděleno číslo stanoviště. A stanoviště v naší hře měla čísla šesti až devíticiferná. Nebylo vůbec jednoduché nalézt takové stanoviště, zapamatovat si číslo a nahlásit ho v evidenci.

Nejlepší hráči byli odměněni.

Potom děti zaznamenaly své dojmy a zážitky z prožitého dne formou básniček, vyprávění nebo nakreslených obrázků.

Na úplný závěr se žáci dostavili ke včelařskému učiteli a museli správně odpovědět aspoň na jednu otázku. Všichni dostali upomínkovou kartičku na tento den a mohli si ochutnat med od včel z okolí naší školy.

___

Sbírka básní o včelách

Fotoalbum z akce

Pozvánka na přednášku

ZO ČSV v Nivnici Vás zve na přednášku Ing. Zdeňka Kulhánka z Rakovníka (člen redakční rady časopisu Včelařství) na téma:

Včelí  produkty a apiterapie

Přednáška se koná v sobotu 17. prosince od 13.30 hod. v Kulturním domě v Korytné.

Program přednášky:

  • 13.15 hod. sraz účastníků v KD (auta ponechat na parkovišti KD)
  • 13.30 – 14.00 hod. prohlídka API domečku u včelaře v Korytné
  • 14.00 přednáška Ing. Zdeňka Kulhánka
  • 15.30 beseda s přednášejícím

Ještě jednou Vás co nejsrdečněji zveme a věříme, že se přednášky v co nejhojnějším počtu zúčastníte.

B r a d á č   Miroslav v.r., předseda

H l a d i š   Karel v.r., jednatel

Pozvánka na přednášku

ZO ČSV Nivnice zve včelaře, nejen ze své organizace, na přednášku včelařského odborníka Ing. Františka Texla.

Téma přednášky: Racionalizace chovu včel

Přednáška se uskuteční v neděli 18. září 2016 ve 14.oo hod. v kinosále v Nivnici, náměstí Míru 176 (u kostela).

Zveme všechny včelaře, kteří mají zájem se dovědět o novinkách oboru včelařství.