Pozvání na přednášku

ČSV, z.s., ZO Nivnice si Vás dovoluje pozvat na přátelské posezení spojené s přednáškou na téma:

LÉČENÍ VČEL V PRŮBĚHU ROKU
KYSELINOU ŠŤAVELOVOU A
KYSELINOU MRAVENČÍ

Přednášející je Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
www.mojevcely.eu

Akce se koná v sobotu 7. března 2020 v 15:00
v přísálí kulturního domu v Dolním Němčí.

Při prezenci prosíme o uvedení evidenčního čísla včelaře (ti, kteří mají přiděleno).

Více informací k plánované přednášce na telefonu 777 649 004 (p. Bahula).

Pozvánka na přednášku

ZO ČSV v Nivnici Vás zve na přednášku Ing. Zdeňka Kulhánka z Rakovníka (člen redakční rady časopisu Včelařství) na téma:

Včelí  produkty a apiterapie

Přednáška se koná v sobotu 17. prosince od 13.30 hod. v Kulturním domě v Korytné.

Program přednášky:

  • 13.15 hod. sraz účastníků v KD (auta ponechat na parkovišti KD)
  • 13.30 – 14.00 hod. prohlídka API domečku u včelaře v Korytné
  • 14.00 přednáška Ing. Zdeňka Kulhánka
  • 15.30 beseda s přednášejícím

Ještě jednou Vás co nejsrdečněji zveme a věříme, že se přednášky v co nejhojnějším počtu zúčastníte.

B r a d á č   Miroslav v.r., předseda

H l a d i š   Karel v.r., jednatel

Pozvánka na přednášku

ZO ČSV Nivnice zve včelaře, nejen ze své organizace, na přednášku včelařského odborníka Ing. Františka Texla.

Téma přednášky: Racionalizace chovu včel

Přednáška se uskuteční v neděli 18. září 2016 ve 14.oo hod. v kinosále v Nivnici, náměstí Míru 176 (u kostela).

Zveme všechny včelaře, kteří mají zájem se dovědět o novinkách oboru včelařství.