Pozvání na medobraní

Včelaři z Nivnice
Vás srdečně zvou na tradiční

MEDOBRANÍ,

které se koná v sobotu 10. června 2017 od 9 do 16 hodin
na včelařském areálu v LIPINÁCH.

Program:
9 až 12 hod – ukázka vytáčení medu,
12 až 16 hod – ochutnávka medu, opékání a grilování špekáčků, guláš, kofola, pivo.

(Akce se koná za každého počasí.)

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ.

Pozvánka na Výroční členskou schůzi organizace

Výbor ZO ČSV v Nivnici Vás zve na Výroční členskou schůzi organizace, která se koná v neděli 5. února 2017 v 9,30 hod. ve Společenském domě Beseda.

Na schůzi bude proveden sběr zimní měli. Měl musí být suchá, bez příměsí, v kelímku (od jogurtu) – obrázek vlevo, uzavřena plátnem (pozor!!! v žádném případě ne obvazem, aby se nesypala) a zajištěna gumičkou. V letošním roce odevzdáváme měl pouze na varroázu. 1 směsný vzorek ze stanoviště. Včelaři, kteří počítají s přesunem včelstev mimo katastr, jsou povinni nechat vyšetřit včelstva na mor včelího plodu. Jeden vzorek smí obsahovat měl max. od 25 včelstev.

Na schůzi bude také provedena objednávka léků pro léčení proti varroáze v průběhu roku a objednávka ošetření v zimním období 2017. Objednávku v dolní části pozvánky vyplňte a odevzdejte při prezenci na výroční schůzi. Případné nejasnosti na požádání sdělí jednatel ZO Karel Hladiš.

Bradáč Miroslav, předseda
Hladiš Karel, jednatel

Pozvánka na přednášku

ZO ČSV v Nivnici Vás zve na přednášku Ing. Zdeňka Kulhánka z Rakovníka (člen redakční rady časopisu Včelařství) na téma:

Včelí  produkty a apiterapie

Přednáška se koná v sobotu 17. prosince od 13.30 hod. v Kulturním domě v Korytné.

Program přednášky:

  • 13.15 hod. sraz účastníků v KD (auta ponechat na parkovišti KD)
  • 13.30 – 14.00 hod. prohlídka API domečku u včelaře v Korytné
  • 14.00 přednáška Ing. Zdeňka Kulhánka
  • 15.30 beseda s přednášejícím

Ještě jednou Vás co nejsrdečněji zveme a věříme, že se přednášky v co nejhojnějším počtu zúčastníte.

B r a d á č   Miroslav v.r., předseda

H l a d i š   Karel v.r., jednatel

Pozvánka na přednášku

ZO ČSV Nivnice zve včelaře, nejen ze své organizace, na přednášku včelařského odborníka Ing. Františka Texla.

Téma přednášky: Racionalizace chovu včel

Přednáška se uskuteční v neděli 18. září 2016 ve 14.oo hod. v kinosále v Nivnici, náměstí Míru 176 (u kostela).

Zveme všechny včelaře, kteří mají zájem se dovědět o novinkách oboru včelařství.