Výsledky vyšetření měli

Dne 19.6.2015 jsme obdrželi ze Statního veterinárnho ústavu Olomouc výsledky vyšetření směsných vzorků měli – pro obec Nivnice – na mor včelího plodu u všech vzorků s negativním výsledkem.

Přesto vyzýváme včelaře ke sledování zdravotního stavu včelstev, dodržování Veterinárního zákona, nařízení SVS a zákazu přesunu včel mimo ochranné pásmo katastru.