Pozvánka na Výroční členskou schůzi organizace

Výbor ZO ČSV v Nivnici Vás zve na Výroční členskou schůzi organizace, která se koná v neděli 5. února 2017 v 9,30 hod. ve Společenském domě Beseda.

Na schůzi bude proveden sběr zimní měli. Měl musí být suchá, bez příměsí, v kelímku (od jogurtu) – obrázek vlevo, uzavřena plátnem (pozor!!! v žádném případě ne obvazem, aby se nesypala) a zajištěna gumičkou. V letošním roce odevzdáváme měl pouze na varroázu. 1 směsný vzorek ze stanoviště. Včelaři, kteří počítají s přesunem včelstev mimo katastr, jsou povinni nechat vyšetřit včelstva na mor včelího plodu. Jeden vzorek smí obsahovat měl max. od 25 včelstev.

Na schůzi bude také provedena objednávka léků pro léčení proti varroáze v průběhu roku a objednávka ošetření v zimním období 2017. Objednávku v dolní části pozvánky vyplňte a odevzdejte při prezenci na výroční schůzi. Případné nejasnosti na požádání sdělí jednatel ZO Karel Hladiš.

Bradáč Miroslav, předseda
Hladiš Karel, jednatel

Oznámení vyšetření MVP

Při vyšetření zimní měli, byl zachycen v katastru obce Nivnice pozitivní nález moru včelího plodu. Následovat bude, ve smyslu veterinárního zákona a nařízení SVS Zlínského kraje, klinické vyšetření, odběr vzorků plodu na pozitivním stanovišti a jejich laboratorní vyšetření. Na základě výsledků vyšetření bude stanoven další postup.


Výskyt nákazy MVP – celková mapa ČR (odkaz)

Výsledky vyšetření zimní měli

Výsledky vyšetření zimní měli na varroázu na všech stanovištích odpovídají předepsanému předpisu v průměru do max.  1-3 roztoči na 1 včelstvo.

Není tudíž nutné přijímat zvláštní opatření ani provádět předjarní ošetření včelstev.

Přesto vyzýváme včelaře, aby v průběhu roku sledovali vývoj zdravotního stavu včelstev a prováděli nezbytná doporučená zdravotní opatření.

Výsledky na mor včelího plodu jsme doposud neobdrželi.