Výsledky vyšetření zimní měli

Výsledky vyšetření zimní měli na varroázu na všech stanovištích odpovídají předepsanému předpisu v průměru do max.  1-3 roztoči na 1 včelstvo.

Není tudíž nutné přijímat zvláštní opatření ani provádět předjarní ošetření včelstev.

Přesto vyzýváme včelaře, aby v průběhu roku sledovali vývoj zdravotního stavu včelstev a prováděli nezbytná doporučená zdravotní opatření.

Výsledky na mor včelího plodu jsme doposud neobdrželi.

Výsledky vyšetření měli

Dne 19.6.2015 jsme obdrželi ze Statního veterinárnho ústavu Olomouc výsledky vyšetření směsných vzorků měli – pro obec Nivnice – na mor včelího plodu u všech vzorků s negativním výsledkem.

Přesto vyzýváme včelaře ke sledování zdravotního stavu včelstev, dodržování Veterinárního zákona, nařízení SVS a zákazu přesunu včel mimo ochranné pásmo katastru.