Oznámení vyšetření MVP

Při vyšetření zimní měli, byl zachycen v katastru obce Nivnice pozitivní nález moru včelího plodu. Následovat bude, ve smyslu veterinárního zákona a nařízení SVS Zlínského kraje, klinické vyšetření, odběr vzorků plodu na pozitivním stanovišti a jejich laboratorní vyšetření. Na základě výsledků vyšetření bude stanoven další postup.


Výskyt nákazy MVP – celková mapa ČR (odkaz)