Zjištění MVP – mimořádná veterinární opatření – nařízení SVS

  • Ohnisko: obec Drslavice (SVS/2016/061826-Z) – ochranné pásmo v obcích: Bílovice u Uherského Hradiště, Částkov, Drslavice, Havřice, Hradčovice, Lhotka u Hradčovic, Maršov u Uherského Brodu, Mistřice I, Nedachlebice, Pašovice na Moravě, Podolí nad Olšavou, Popovice u Uherského Hradiště, Prakšice, Těšov, Uherský Brod, Újezdec u Luhačovic, Veletiny a Vlčnov.
  • Ohnisko: obec Bojkovice (SVS/2016/051195-Z) – ochranné pásmo v obcích: okres Uherské Hradiště: Bojkovice, Bzová u Uherského Brodu, Hostětín, Komňa, Krhov u Bojkovic, Nezdenice, Pitín, Přečkovice, Rudice, Šumice u Uherského Brodu a Záhorovice, okres Zlín: Hrádek na Vlárské dráze, Kladná – Žilín, Luhačovice, Rudimov a Slavičín.

Tato nařízení SVS se týkají také některých členů ZO ČSV Nivnice, kteří mají umístěna svá včelstva v dotčených lokalitách.

Oznámení vyšetření MVP

Při vyšetření zimní měli, byl zachycen v katastru obce Nivnice pozitivní nález moru včelího plodu. Následovat bude, ve smyslu veterinárního zákona a nařízení SVS Zlínského kraje, klinické vyšetření, odběr vzorků plodu na pozitivním stanovišti a jejich laboratorní vyšetření. Na základě výsledků vyšetření bude stanoven další postup.


Výskyt nákazy MVP – celková mapa ČR (odkaz)