Upozornění pro včelaře

Hlášení včelstev na zazimování

Pro poskytnutí státní dotace 1.D v roce 2016 je bezpodmínečně nutné, aby každý včelař podal řádně vyplněné žádosti, které jsou zveřejněny v časopise Včelařství 8/2016. Tyto žádosti odevzdejte jednateli (přespolní přes své důvěrníky) Konečný termín je 14. září 2016, datum podání žádosti nesmí být staršího data. V případě nejasnosti se obracejte na jednatele.

Registrace stanovišť a včel

Obdrželi jste od ČESKOMORAVSKÉ SPOLEČNOSTI CHOVATELŮ dopis s žádostí o upřesnění stanovišť a počtu chovaných včelstev. V rámci úspory nákladů na poštovné, stejně jako v minulém roce, vás žádáme, abyste dotazníky po řádném vyplnění odevzdali svým důvěrníkům nebo jednateli ZO. Bude provedena jejich kontrola a následně budou společně odeslány do Hradišťka pod Medníkem.

Žádosti o dotace – upozornění pro včelaře

Aktuálně probíhá příprava a vybírání formulářů pro získání individuálních dotací pro včelaře. Je třeba povinně vyplnit alespoň dva formuláře (Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť pro Českomoravskou společnost chovatelů a formulář 1.D pro Český svaz včelařů). Žádosti je třeba doručit jednateli ZO Nivnice, který zajišťuje jejich hromadné odeslání oběma zmíněným společnostem.

Při vyplňování žádostí je třeba, aby se včelaři zaměřili na správné zapsání čísel parcel a katastru u svých včelstev. Bez skutečně řádně vyplněných těchto i ostatních údajů nebude včelaři udělena dotace!