Informace včelařům pro podzim 2019

Vážení přátelé,

Dovolte, abychom Vás seznámili s úkoly, které jsou před námi v nejbližším období:

1. Ošetření včelstev

V letošním roce máme nařízeno ošetření přípravkem Gabon Flum 4 mg,  Varidol 125 mg/ml  2x fumigace. Potřebné množství léků jste obdrželi v objednaném množství. Další ošetření bude aerosolem v listopadu-prosinci 2019.   

2. Hlášení včelstev na zazimování     

Pro poskytnutí státní dotace 1.D. v roce 2019 je bezpodmínečně nutné, aby každý včelař podal řádně vyplněné žádosti, které jsou zveřejněny v časopise Včelařství 8/2019.  Tyto žádosti odevzdejte jednateli (přespolní přes své důvěrníky) nejpozději do 10. září 2019, aby byl dostatek času na jejich zpracování.

3. Registrace stanovišť a včel

Obdrželi jste dopis s žádostí o upřesnění stanovišť a počtu chovaných včelstev. V rámci úspory nákladů na poštovné vás žádáme, abyste dotazníky po řádném vyplnění odevzdali do poštovní schránky jednatele ZO. Následně budou společně odeslány do Hradišťka pod Medníkem.

Hlášení včelstev na zazimování a potvrzení o registraci stanovišť a včel přespolní odevzdejte v požadovaném termínu u důvěrníků, kteří je neprodleně předají jednateli ZO.

Bradáč Miroslav v.r., předseda
Hladiš Karel v.r., jednatel

Upozornění pro včelaře

Hlášení včelstev na zazimování

Pro poskytnutí státní dotace 1.D v roce 2016 je bezpodmínečně nutné, aby každý včelař podal řádně vyplněné žádosti, které jsou zveřejněny v časopise Včelařství 8/2016. Tyto žádosti odevzdejte jednateli (přespolní přes své důvěrníky) Konečný termín je 14. září 2016, datum podání žádosti nesmí být staršího data. V případě nejasnosti se obracejte na jednatele.

Registrace stanovišť a včel

Obdrželi jste od ČESKOMORAVSKÉ SPOLEČNOSTI CHOVATELŮ dopis s žádostí o upřesnění stanovišť a počtu chovaných včelstev. V rámci úspory nákladů na poštovné, stejně jako v minulém roce, vás žádáme, abyste dotazníky po řádném vyplnění odevzdali svým důvěrníkům nebo jednateli ZO. Bude provedena jejich kontrola a následně budou společně odeslány do Hradišťka pod Medníkem.

Registrace včelstev u ČMSCH a.s.

Aktuálně včelaři dostávají do poštovních schránek od ČMSCH z Hradištka výzvu k nahlášení svých včelstev do ústřední evidence.

Je třeba, aby každý včelař ZO Nivnice předal řádně vyplněné hlášení jednateli ZO Karlu Hladišovi – k hromadnému odeslání (výhodně za celé ZO najednou) a případné kontrole vyplněných údajů – nejpozději do 10. září 2016. Nivničtí včelaři ať předají svá hlášení přímo jednateli a včelaři z Korytné, Slavkova, Dolního a Horního Němčí svým místním důvěrníkům (do uvedeného termínu).

Po shromáždění všech hlášení budou tato společně odeslána do ČMSCH Hradištko za celé ZO Nivnice.

Příloha: Znění průvodního dopisu evidence včelstev od ČMSCH a.s., Hradištko