Informace včelařům pro podzim 2019

Vážení přátelé,

Dovolte, abychom Vás seznámili s úkoly, které jsou před námi v nejbližším období:

1. Ošetření včelstev

V letošním roce máme nařízeno ošetření přípravkem Gabon Flum 4 mg,  Varidol 125 mg/ml  2x fumigace. Potřebné množství léků jste obdrželi v objednaném množství. Další ošetření bude aerosolem v listopadu-prosinci 2019.   

2. Hlášení včelstev na zazimování     

Pro poskytnutí státní dotace 1.D. v roce 2019 je bezpodmínečně nutné, aby každý včelař podal řádně vyplněné žádosti, které jsou zveřejněny v časopise Včelařství 8/2019.  Tyto žádosti odevzdejte jednateli (přespolní přes své důvěrníky) nejpozději do 10. září 2019, aby byl dostatek času na jejich zpracování.

3. Registrace stanovišť a včel

Obdrželi jste dopis s žádostí o upřesnění stanovišť a počtu chovaných včelstev. V rámci úspory nákladů na poštovné vás žádáme, abyste dotazníky po řádném vyplnění odevzdali do poštovní schránky jednatele ZO. Následně budou společně odeslány do Hradišťka pod Medníkem.

Hlášení včelstev na zazimování a potvrzení o registraci stanovišť a včel přespolní odevzdejte v požadovaném termínu u důvěrníků, kteří je neprodleně předají jednateli ZO.

Bradáč Miroslav v.r., předseda
Hladiš Karel v.r., jednatel

Výplata státních dotací na zazimovaná včelstva

Základní organizace včelařů Nivnice oznamuje svým členům, že se budou vydávat státní dotace na zazimovaná včelstva

v NEDĚLI 25. 11. 2018 od 8.30 do 10 hod
V KLUBOVNĚ na STARÉM OBECNÍM ŮŘADĚ!

Prosíme o DOCHVILNOST.

pokladník Z. G.