Upozornění pro včelaře

Hlášení včelstev na zazimování

Pro poskytnutí státní dotace 1.D v roce 2016 je bezpodmínečně nutné, aby každý včelař podal řádně vyplněné žádosti, které jsou zveřejněny v časopise Včelařství 8/2016. Tyto žádosti odevzdejte jednateli (přespolní přes své důvěrníky) Konečný termín je 14. září 2016, datum podání žádosti nesmí být staršího data. V případě nejasnosti se obracejte na jednatele.

Registrace stanovišť a včel

Obdrželi jste od ČESKOMORAVSKÉ SPOLEČNOSTI CHOVATELŮ dopis s žádostí o upřesnění stanovišť a počtu chovaných včelstev. V rámci úspory nákladů na poštovné, stejně jako v minulém roce, vás žádáme, abyste dotazníky po řádném vyplnění odevzdali svým důvěrníkům nebo jednateli ZO. Bude provedena jejich kontrola a následně budou společně odeslány do Hradišťka pod Medníkem.

Registrace včelstev u ČMSCH a.s.

Aktuálně včelaři dostávají do poštovních schránek od ČMSCH z Hradištka výzvu k nahlášení svých včelstev do ústřední evidence.

Je třeba, aby každý včelař ZO Nivnice předal řádně vyplněné hlášení jednateli ZO Karlu Hladišovi – k hromadnému odeslání (výhodně za celé ZO najednou) a případné kontrole vyplněných údajů – nejpozději do 10. září 2016. Nivničtí včelaři ať předají svá hlášení přímo jednateli a včelaři z Korytné, Slavkova, Dolního a Horního Němčí svým místním důvěrníkům (do uvedeného termínu).

Po shromáždění všech hlášení budou tato společně odeslána do ČMSCH Hradištko za celé ZO Nivnice.

Příloha: Znění průvodního dopisu evidence včelstev od ČMSCH a.s., Hradištko