Registrace včelstev u ČMSCH a.s.

Aktuálně včelaři dostávají do poštovních schránek od ČMSCH z Hradištka výzvu k nahlášení svých včelstev do ústřední evidence.

Je třeba, aby každý včelař ZO Nivnice předal řádně vyplněné hlášení jednateli ZO Karlu Hladišovi – k hromadnému odeslání (výhodně za celé ZO najednou) a případné kontrole vyplněných údajů – nejpozději do 10. září 2016. Nivničtí včelaři ať předají svá hlášení přímo jednateli a včelaři z Korytné, Slavkova, Dolního a Horního Němčí svým místním důvěrníkům (do uvedeného termínu).

Po shromáždění všech hlášení budou tato společně odeslána do ČMSCH Hradištko za celé ZO Nivnice.

Příloha: Znění průvodního dopisu evidence včelstev od ČMSCH a.s., Hradištko