Informace včelařům pro podzim 2019

Vážení přátelé,

Dovolte, abychom Vás seznámili s úkoly, které jsou před námi v nejbližším období:

1. Ošetření včelstev

V letošním roce máme nařízeno ošetření přípravkem Gabon Flum 4 mg,  Varidol 125 mg/ml  2x fumigace. Potřebné množství léků jste obdrželi v objednaném množství. Další ošetření bude aerosolem v listopadu-prosinci 2019.   

2. Hlášení včelstev na zazimování     

Pro poskytnutí státní dotace 1.D. v roce 2019 je bezpodmínečně nutné, aby každý včelař podal řádně vyplněné žádosti, které jsou zveřejněny v časopise Včelařství 8/2019.  Tyto žádosti odevzdejte jednateli (přespolní přes své důvěrníky) nejpozději do 10. září 2019, aby byl dostatek času na jejich zpracování.

3. Registrace stanovišť a včel

Obdrželi jste dopis s žádostí o upřesnění stanovišť a počtu chovaných včelstev. V rámci úspory nákladů na poštovné vás žádáme, abyste dotazníky po řádném vyplnění odevzdali do poštovní schránky jednatele ZO. Následně budou společně odeslány do Hradišťka pod Medníkem.

Hlášení včelstev na zazimování a potvrzení o registraci stanovišť a včel přespolní odevzdejte v požadovaném termínu u důvěrníků, kteří je neprodleně předají jednateli ZO.

Bradáč Miroslav v.r., předseda
Hladiš Karel v.r., jednatel